Valkickoff med KD Unga i Helsingfors

Den 19 april är det riksdagsval i Finland. Under helgen som gick hade vårt systerförbund KD Unga sin valkickoff i Helsingfors. KDU var förstås på plats, i form av Lovisa-Teolinda Pettersson och undertecknad. Vi bjöds på pianounderhållning, kandidatintervjuer, god mat och inte minst god gemenskap.

Helsingfors 1 Helsingfors 2

Kristdemokraterna i Finland har tre huvudsakliga fokusområden i valrörelsen: framtiden (familjepolitik), tillväxt (företagande) och säkerhet (försvars- och äldrefrågor). Igenkänningsfaktorn var hög. Många av de frågor som lyfts fram är även aktuella i Sverige och precis som här har ungdomsförbundet gått före partiet och förespråkar ett NATO-medlemskap, vilket jag passade på att tacka dem för.

Markus Metsala, Carl, Lovisa och Milka Taivassalo. Foto: Minna Viitala

Markus Metsala, Carl, Lovisa och Milka Taivassalo. Foto: Minna Viitala.

Jag fick också tillfälle att berätta om det politiska läget i Sverige. Om det inte hade varit för Decemberöverenskommelsen hade som bekant Sverige gått till val igår, den 22 mars. Därefter informerade jag om att KDU ställer sig bakom Ebba Busch Thor som partiledare. ”Det finns hopp för Kristdemokraterna i Sverige. Det här kan bli början på något riktigt stort. Tänk då på vilken fantastisk potential ni i KD har i Finland. Finland är ju betydligt mer öppet för kristna värderingar än det värdeliberala Sverige.”

Carl tal

Tolkning: Andreas Forsberg. Foto: Minna Viitala.

Vi i KDU är glada över vårt fina samarbete över Östersjön och önskar våra finländska vänner ett stort lycka till i valet i april!

Carl Olehäll
Internationella utskottet

Annonser

YEPP Council of Presidents i Aten

Under den gångna långhelgen samlades 120 unga ledare från 40 länder i den grekiska huvudstaden för att diskutera, debattera och ingjuta ny kraft i den kristdemokratiska och konservativa rörelsen i Europa. Värdar för mötet var ONNED, som är det regerande högerpartiet Ny demokratis ungdomsförbund. KDU representerades av Carl och Lovisa-Teolinda. Skuggminister Sara Skyttedal och MUF:s nytillträdde förbundsordförande Rasmus Törnblom fick avboka sina biljetter i sista stund med anledning av budgetkäbblet här hemma.

YEPP 1

Det genomgående temat för mötet var ”For Startups”. En ”startup” är ett nystartat företag i expansionsfasen med höga ambitioner, som önskar fylla ett tomrum på marknaden, men som saknar kapital. Begreppet är så gott som okänt i Sverige, medan det i andra länder är väl myntat. Detta gäller inte minst i Grekland, som sakta men säkert håller på att resa sig ur krisen tack vare ett tydligt politiskt fokus på nyföretagande bland ungdomar. Under dessa dagar har vi träffat framgångsrika unga grekiska startup-entreprenörer som har delat med sig av sina erfarenheter. Även premiärminister Antonis Samaras, som besökte oss under lördagens session i det anrika palatset Zappeion, framhöll gång på gång vikten av att underlätta för startups och uppmuntra kreativa idéer för att komma till bukt med ungdomsarbetslösheten. YEPP fattade därefter beslut om att anta ett detaljerat dokument om startups; hur vi som politiker kan stödja dessa positiva intiativ utan att de blir styrda och utan att de riskerar att hämmas av onödig byråkrati. Innehållet som sådant är väldigt bra.

YEPP Zappeion

Utöver detta tog vi ställning till sammanlagt tolv resolutioner från YEPP:s olika medlemsorganisationer. Den kanske viktigaste av dessa behandlade situationen i Ukraina och presenterades av våra vänner i Batkivshchyna Moloda och Democratic Alliance. På bilden nedan finns en lista över de att-satser som antogs när motionen bifölls av mötet. Punkterna 4 och 7 är de som av naturliga skäl sticker ut mest. För oss i KDU är det mycket glädjande att YEPP nu mycket tydligt har slagit fast att Ukraina hör hemma i NATO och att det är vårt gemensamma ansvar att bereda landet en väg mot fullt medlemskap.

YEPP Ukraina-resolution

Nästa YEPP Council kommer äga rum i Zagreb i mars och därefter väntar YEPP Congress i Porto i maj. På återseende till dess.

Carl Olehäll
Internationella utskottet

Lovisa-Teolinda Pettersson
Distriktsordförande Örebro län

Möten med Ungdomens Nordiska Råd i Tammerfors

I veckan höll Nordiska Rådet sitt höstmöte i Tammerfors, Finland. Ungdomens Nordiska Råd (UNR) samlades redan på söndagen i Helsingfors för att hålla ett styrelsemöte och hinna mingla med unga politiker i Helsingfors.

På måndagen började Nordiska Rådets möten i Tammerfors, och efter de inledande partigruppsmötena fick vi en presentation av Britt Bohlin där hon presenterade sin förslag för att reformera det Nordiska Rådet. Ett av förslagen var att i framtiden hålla vårmöten på samma plats varje år, och då någonstans i Öresundsregionen. Hon la även fram förslag för att effektivisera beslutsprocessen, vilken idag kan tendera att bli långdragen.

Tisdagen ägnades åt utskottsmöten, och där sitter jag i Kultur och Utbildnings utskottet. Förutom budgeten inför nästa år låg stort fokus också på situationen för barn och unga i norden. Den finska barnombudsmannen kom förbi för att berätta om hur de i Finland arbetar med barns rättigheter.

Nästa möte med Nordiska Rådet är den årliga sessionen som i år kommer att hålla i Stockholm i slutet av oktober. Det kommer även att bli mitt sista möte, då jag efter två år i presidiet för Ungdomens Nordiska Råd kommer att avgå från presidiet.

 

Michaela Bernhardsson Nylén
Internationella Utskottet

YEPP Summer School 2014

Långhelgen 17-20 juli närvarade KDU vid YEPP Summer School i Klaipėda, Litauen.
KDU skickade en delegation bestående av Sara Skyttedal (vice president i YEPP), samt Carl Olehäll och Jacob Haendler i egenskap av deltagare. Medarrangörer till helgen var Konrad-Adenauer-Stiftung, JKD (Litauens motsvarighet till KDU) och Educatio. Sammanträdet skiljde sig mycket från andra YEPP-möten där politiska beslut fattas. Denna helg var mer till för diskussion, fördjupning och lärande angående EU-frågor. Det låga deltagarantalet möjliggjorde en intimare och mer interaktiv debatt kring ämnena som behandlades under helgen. I centrum stod säkerhetspolitik, valutasamarbetet och lärdomar ifrån EP-valet.

YEPP1

Krisen i östra Ukraina blev självklart en viktig punkt under helgen. Vilket ansvar har EU att hjälpa ett land som inte är med i unionen? Har sanktionerna emot Ryssland verkligen någon effekt? Hur ska EU bemöta den ryska propagandan? Ett intressant perspektiv som togs med i diskussionen kring relationen till Ryssland var energipolitiken. Det var glädjande att det generellt sett fanns en samstämmighet kring att de länder som är beroende av rysk gas måste bygga upp egen energiproduktion för att kunna frigöra sig från ryskt gasmonopol, samt att de länder som inte är beroende av rysk gas inte heller bör göra sig beroende av sådan genom allt för populistiska energilöften om avvecklad kärnkraft inom allt för kort tid.

I diskussionen kring lärdomar ifrån EU-valet togs många ämnen upp. Hur bra är verkligen systemet med toppkandidater till posten som kommissionsordförande? Hur ser vi till att engagera fler människor i Europapolitik? Hur kampanjar man för ett europeiskt parti i ett system med självständiga nationalstater? Den lösningen som ofta angavs kan beskrivas med fyra ord: Mer makt åt EU. Samma tonläge rådde då euron stod på agendan. Bland annat hölls föredrag och diskussioner om Litauens framtid i och med införandet av euron år 2015.
KDU bidrog dock med kontrast. Sara förklarade på ett givande sätt inför delegaterna varför Sverige inte bör gå med i euron, och vad vi har att förlora på att gå med. KDU står fast vid att ett EU som försöker göra för mycket, riskerar att bli handlingsförlamat.

Vi hedrade offren för flygolyckan i Ukraina med en tyst minut. Därefter anordnade vi en manifestation till stöd för demokrati i Vitryssland. Det är nu 20 år sedan Aliaksandr Lukasjenko tillträdde som president över Europas sista diktatur. Ni kan läsa mer om manifestationen här: http://youthepp.eu/blog/freedom-belarus

Slutligen vill jag säga att resan bidrog med mycket kunskap. Den blottlade skillnader inom YEPP/EPP-gruppen och att vi faktiskt består av olika partier. Samtidigt visade sig även att vi i många viktiga frågor har en gemensam idé och att vi utgör en stark och viktig kraft på den europapolitiska arenan.

Jacob Haendler

YEPP2

Påskrapport från Kiev

Än idag brinner ljusen på Maidan till åminnelse av dem som fick sätta livet till när det ukrainska folket drev sina förövare på flykt. Än idag omges vi av eldhärjade ruiner, högar av sopor och berg av bildäck. Än idag tränger lukten av krutrök in i våra sinnen. ”Men än idag är Ukrainas ära och frihet inte förlorade, ty ödet kommer att le över modiga bröder. Dess fiender ska försvinna som dagg i solen. Folket ska åter få styra i sitt eget land.” Ukraina, denna kornbod mellan öst och väst – så nära, men ändå så långt borta – står inför ett viktigt vägskäl.
Denna påsk finns vi, Carl och Mario, på plats i Kiev för att visa vårt stöd till de krafter som verkar för en fredlig och demokratisk utveckling i Ukraina, för ett närmande till EU och NATO, för en europeisk gemenskap på en kristen värdegrund, mot nazism, fascism och rysk intervention.

Annars har mycket i Kiev återgått till det normala. De senaste dagarnas oroligheter i östra Ukraina har inte fått några märkbara efterverkningar i huvudstaden, 60 mil bort. I veckan enades EU, USA, Ukraina och Ryssland om att de pro-ryska separatisterna måste lägga ner sina vapen, samtidigt som Ukraina har förbundit sig att inte ingripa militärt mot dem under påsken. Under påskdagens kväll uppgav Reuters emellertid att flera människor hade dödats vid en vägspärr nära Slovjansk under oklara omständigheter. Ryska UD pekade snabbt ut Ukrainas militär som förövare. Risken för upptrappning är överhängande. Vi följer händelseutvecklingen noggrant och iakttar stor försiktighet.

Carl Olehäll
Internationella utskottet

Mario Shevchenko
KDU Stockholm

 

Image

YEPP Council Meeting, Nicosia, Cypern

Under helgen den 3-6 april befann sig Christian Carlson, Sara Skyttedal och jag på YEPP:s rådsmöte tillsammans med representanter från hela Europa. Jag och Christian var där och representerade KDU, medan Sara åkte som vice ordförande för YEPP. Temat för helgen var ”Citizens first”, att vi tillsammans skulle komma fram resolutioner som stödjer medborgarnas rättigheter och sätter dem först i EU:s prioritering. Våra goda vänner från NEDISY stod som anordnare för eventet. De som bara för ett år sen i stort sett bara såg mörker framför sig i den finansiella krisen. De upplevde tre veckor med totalt ekonomiskt kaos, med stängda banker och oviss framtid. Landet genomgick en reformation från grunden med krav från EU för att motta trojkans lån. Nu är det ljusare tider för dem och de ser klart ljusare på tillvaron.

Styrkan med YEPP är att det är ungdomsorganisationen till den största partigruppen i Europaparlamentet, varpå inflytandet därför blir betydande. Samtidigt är det en väldigt bred organisation, där alla medlemsförbund kan samarbeta genom samma grundprinciper. Vi från KDU kom till Cypern med förhoppningar om ett bantat EU där fokus ska ligga på frihandel, fred och öppenhet. Dock märktes det att många av de sydeuropeiska förbunden vill ta YEPP åt en annan riktning som karaktäriseras av en klart mer centraliserad och toppstyrd anda. Paralleller med Amerikas Förenta Stater förekom frekvent i debatterna, något vi var något skeptiska till. Tack vare starka argument från KDU lyckades vi stoppa förslag som skulle gett medlemsländerna mindre makt och EU ökad överstatlighet. Dessutom åstadkom vi att förhindra ett obligatoriskt införande av Euro i alla medlemsländer till år 2026.

De argument vi tryckte på var framför allt vikten av subsidiaritet, där rätt beslut ska fattas på rätt nivå. EU ska till exempel inte detaljstyra de nationella detaljplanerna, däremot kan de uppmuntra medlemsländerna att lära ungdomar mer om EU:s historia. Dessutom menade vi att tyngden hos YEPP är just att det är en bred organisation där många organisationer kan jobba tillsammans mot samma mål, varför vi måste vara eniga om riktningen för politiken. Vi ska vara stolta över att vara medlemmar av ett ungdomsförbund som KDU, som står för en bra politik och stort inflytande också på Europanivå.

Edvin Bernhardsson,

Internationella Utskottet

YEPP Council of presidents i Rom

I helgen var KDU representerade på YEPP Presidents Council i Rom av Sara Skyttedal, Michaela Bernhardsson Nylén och undertecknad (Thomas Nordwall), där främst politik om förbättrade villkor för små-och medelstora företag antogs. Några av förslagen motsatta sig KDU eftersom de andas mer politisk makt och en misstro till marknadsekonomins funktioner. Företag behöver mer egenmakt i EU och förbättrade spelregler, inte politiska pekpinnar. Dessa förslag handlade om att flytta upp pengar på EU-nivå till fonder för specifika företagsstöd, garantera lån till låg ränta och nya EU-institutioner. Företag och marknaden skulle må bättre av mindre politiskt inblandning. Det är också viktigt att poängtera att just ”garanterade lån till låg ränta” varit en del i de flesta ekonomiska kriser i världen. Det är något vi från KDU vill vara utan. Men merparten av förslagen som antogs var bra och ett steg i rätt riktning för ett bättre företagsklimat. Med främst minskad byråkrati kan förhoppningsvis små- och medelstora företag få lättare att både starta upp och växa. Vi politiker fick också i uppgift att utveckla en affärsidé som presenterades inför en jury. Perfekt kombination mellan att båda vara företagare och skapa förutsättningar för företagande på samma gång alltså!

Helgen omgavs dock av en bitter eftersmak till följd av det ryska intåget på Ukrainas territorium. Med oss under helgen var en delegation från ukrainska ungdomsförbund, vilket gjorde situation än mer verklig och påtaglig. Av den uppkomna situationen antogs en krisresolution för sanktioner mot Ryssland och ett avståndstagande från deras territoriella kränkningar av ukrainsk mark.

Vi hoppas att helgens beslut leder till förbättringar för företagen. De är en mycket viktigt drivkraft för fler jobb i hela Europa. Men främst hoppas vi att våra ukrainska vänner inte ska behöva utstå den osäkerhet och risk för krig som rysk ockupation innebär.

 

Thomas Nordwall
Ledamot förbundsstyrelsen

Nordiska Rådets möte i Köpenhamn

Under veckan har Nordiska Rådet hållit sitt januari-möte i Köpenhamn. Och självklart var även Ungdomens Nordiska Råd (UNR) på plats. Vi träffades redan på måndagen för att hålla vårt första presidiemöte för det här verksamhetsåret. I år leds UNR av Jacob Esman från DSU (Danmarks Socialdemokratiska Ungdom), och ett av hans fokusområden kommer vara att förnya och förtydliga samarbetet.

Under tisdagen och måndagen var vi med på Nordiska rådets gruppmöten och utskottsmöten. Själv följer jag mittengruppen där Kristdemokraterna är med och representeras av Anders Andersson (riksdagsledamot och ordförande för Nordiska Rådets välfärdsutskott). Jag följer även Kultur och utbildningsutskottet där jag fick möjlighet att hålla en presentation och tala om vad UNR vill se fler satsningar på och passade på att presentera resolutioner som antagits på UNR’s sessioner. Vi vill se en satsning på utbildning men även ett ökat fokus på frågor som rör upphovsrätten, då många gränshinder återstår på dessa områden.

 

Michaela Bernhardsson Nylén
Internationella utskottet

Euromaidan och besök hos ukrainska kristdemokrater

Efter att ha följt utvecklingen i mitt kära hemland Ukraina i en månad var jag äntligen på plats på självständighetstorget Maidan Nezalezhnosti som går numera under namnet Euromaidan. Jag kom cirka kl 12 på dagen och det var redan en stor folksamling och man hade samlats runt scenenför att lyssna på diverse talare. Jag såg mig omkring och gick runt för att känna av stämningen. På plats fanns studenter, turister, pensionärer, familjer, barn, vuxna, politiker och även de som inte har något hem att gå till.

Bild

Bild

Bild

Man sjunger folksånger, umgås, äter mat, lyssnar på talare och vill man så kan man även få träffa andra politiska partier.  En skön stämning utan några som helst konflikter. En skön och kärleksfull stämning när alla kämpar för en bra sak. Den perfekta demonstrationen.

Hemma i Sverige fick jag chansen att lära känna Vasyl Gatsko, partiledare för Democratic Alliance, som är ett kristdemokratiskt parti. Jag ringde Vasyl när jag var på plats och han bad mig att komma till deras tält där partiet är representerade.  Väl på plats blev jag presenterad för Natalia Korol som gav mig en guidad tur ”bakom kulisserna” och berättade i detalj om hur partiet har bidragit till demonstrationen sen den startade för 31 dagar sedan.

Natalia berättade att partiet får mat från olika platser runt om i landet, främst vanliga människor som vill stödja demonstrationen men inte kan. Partierna får matvaror som sedan tillagas av partimedlemmarna och färdiglagad mat ges till demonstranterna. Det kan vara soppa, gröt, någon enkel maträtt i form av tallriksmodellen men även smörgåsar.

Partiet har även spärrat av ett litet område där endast partimedlemmarna får ha tillgång till. Och givetvis kan Kristdemokrater från Sverige också få tillträde dit.

BildBildBild

Avspärrningen fortsätter ända till övre våningen i gallerian ”Globus”. Partiet har kommit överens med centrumledningen som spärrade av övre plan för att de ska kunna sova och värma sig inomhus. Här inne finns det flera madrasser, matvaror och annat viktigt som behövs för att demonstrationen ska kunna vara aktiv. De har lagt ut band så att man slipper uppmärksamheten från gallerians besökare. De har även sina möten här inne.

Natalia sa att partiet har varit där sen dag 1 och de turas om att sova inomhus. De flesta har in princip varit där varje dag i en hel månad. Och de ska även fira nyår på plats. I tältet hos democratic alliance så informerar de medborgarna om korruptionen i landet och berättar om partiets politik samt möjligheterna för landet med ett handelsavtal med EU.

BildBild

Bild

(Vy från gallerian upp mot övervåningen där Democratic Alliance befinner sig.)

Jämfört med hur det var för två veckor sedan har läget i Kiev lugnat ner sig en aning. Det har inte varit något våldsamt motstånd från regeringen och specialstyrkan men detta kan således vara ett taktiskt tänkande när man försöker trötta ut demonstranterna. Men med stöd från stora delar av landet så har ukrainarna ingen plan på att flytta på sig.

Jag beundrar demonstranterna för deras tålamod och engagemang för ett bättre land. Ukrainarna är hungriga, hungriga efter en framtid. Vi behöver ingen ny mur á la Berlin. Ukrainarna behöver Europa.

Bild

I veckan ska jag träffa Vasyl Gatsko ytterligare än gång till innan jag ger mig av till staden Lviv som ligger i västra Ukraina. Lviv räknas som den viktigaste staden i det ukrainsktalande västra Ukraina.

Bild

Till dess så får ni ha en God Jul och ett Gott Nytt År! 

Mario Shevchenko

Nya regeringar i Tyskland och Österrike

Imorgon tisdag tillträder Tysklands nya regering, nästan tre månader efter att valet till förbundsdagen ägde rum. KDU fanns på plats och kampanjade för Angela Merkel och kan nu glädjas åt att hon sitter kvar som förbundskansler. Förhandlingarna drog ut på tiden, avbröts och upptogs igen, innan det igår kväll stod klart att koalitionsavtalet mellan CDU, CSU och SPD äntligen var rott i hamn. Innan detta kunde ske skulle överenskommelsen godkännas av SPD:s medlemmar genom en intern omröstning. För att försäkra sig om det socialdemokratiska fotfolkets stöd, tvingades CDU/CSU till generösa eftergifter, trots att Unionen med sina 49 % av mandaten i förbundsdagen kanske borde ha varit tuffare i sin förhandlingsteknik, särskilt eftersom SPD gjorde sitt näst sämsta val någonsin under efterkrigstiden. Men om SPD-medlemmarna hade sagt nej, hade sannolikt nyval utlysts. Att euroskeptiska Alternativ för Tyskland (AfD) skulle ha goda utsikter att komma in i förbundsdagen vid ett sådant scenario, var en risk som kristdemokraterna inte var ansåg vara värd att ta, eftersom det isåfall hade blivit ännu svårare att få fram en majoritet i kammaren.

Image

SPD:s får igenom sin stora hjärtefråga, en lagstadgad minimilön på 8,50 euro i timmen, som införs år 2015, med möjlighet till ytterligare två års dispens, om arbetsmarknadens parter kommer överens om det. Från och med nästa år kommer även möjligheten finnas att gå i pension vid 63 års ålder, förutsatt att personen ifråga har varit yrkesverksam i minst 45 år. En minimipension på 850 euro för låginkomsttagare införs 2017. Den sammanlagda kostnaden för regeringens pensionsreformer beräknas uppgå till 20 miljarder euro och ansvarig minister för löner och pensioner blir Andrea Nahles (SPD). Dessutom kommer 30 % av platserna i statliga bolagsstyrelser könskvoteras – SPD krävde 40 % från början. Partiets gamle utrikesminister Frank-Walter Steinmeier återfår sitt gamla jobb.

Könsneutrala äktenskap införs inte, samtidigt som den nya regeringen inte kommer sätta sig på tvären mot författningsdomstolens väntade utlåtande till stöd för närståendeadoptioner. Ansvarig minister för dessa frågor blir Manuela Schwesig (SPD), som tvingas administrera sambeskattning och vårdnadsbidrag. Hon har tidigare krävt att båda dessa transfereringar bör avskaffas. Även om så inte kommer bli fallet så länge nuvarande koalitionsfördrag följs, är min personliga uppfattning att det är beklagligt att CDU har släppt över ansvaret för familjepolitiken till SPD. Även justitie-, närings- och miljöministerposterna tillfaller SPD.

Vad har då Unionen att vinna på den nya regeringen? Jo, det blir inga skattehöjningar under den kommande mandatperioden, trots det socialdemokratiska ”vallöftet” om en skattechock på 40 miljarder euro. Från och med 2015 kommer staten inte behöva låna pengar till budgetstöd eller på annat sätt öka statsskulden. 71-årige Wolfgang Schäuble (CDU) sitter säkert på finansministerposten och även utbildningsminister Johanna Wanka (CDU) behåller sitt jobb. Det statliga stödet till utbilning och forskning ökar, utan att delstaters självbestämmanderätt i dessa frågor ifrågasätts. Föräldrar som fått barn innan före 1992 och stannat hemma med dem under de första tre åren kompenseras för uteblivna pensionspoäng, som än så länge bara har kommit yngre mödrar och fäder till gagn. CSU:s löfte om vägavgifter på Autobahn för utlänningar genomförs, förutsatt att det inte strider mot EU:s regelverk, samtidigt som anslagen till infrastrukturen höjs kraftigt. Partiet får tre ministerposter, med ansvar för just infrastruktur, samt jordbruk, konsumentpoltik, bostäder och bistånd, bland annat.

Parterna enades om att mellan 55 och 60 % av landets totala energiförbrukning ska vara förnybar år 2030, vilket i stort ligger i linje med det förslag som CDU lade fram, jämfört med SPD:s krav på 75 %. Ansvarig minister på området blir SPD:s partiledare, tillika ny vicekansler, Sigmar Gabriel, som ska försöka sig på att fasa ut kärnkraften. Möjlighet till dubbelt medborgarskap för tyskfödda med utomeuropeisk bakgrund införs på SPD:s inrådan, även om partiet inte lyckades driva igenom sitt krav på att alla bofasta i landet tilldelas medborgarskap, oavsett var de är födda, då CDU tilldelas inrikesministerposten med ansvar för dessa frågor. Även försvars- och sjukvårdsfrågorna hamnade i CDU:s pott, likaså uppdraget som förbundskanslerämbetets stabschef.

Image

Även i Österrike, där KDU kampanjade en sväng, bildar kristdemokrater och socialdemokrater regering i dagarna. Ny utrikesminister blir Sebastian Kurz (ÖVP), 27 år gammal och ordförande för KDU:s systerorganisation JVP. ÖVP och socialdemokratiska SPÖ har regerat landet i stora koalitioner under sammanlagt 40 år under efterkrigstiden, för att hålla kommunister och nationalister borta från makten. Även om kommunisterna sedan länge är förpassade ut ur nationalrådet, så är nationalistiska FPÖ det största oppositionspartiet med 21 % av rösterna. FPÖ vill stänga gränserna för utomeuropeisk migration och isolera landet från resten av EU.

För två år sedan utsågs Sebastian Kurz till statssekretare i inrikesministeriet (motsvarande biträdande minister i Sverige), med ansvar för integrationsfrågor. Han har spelat en mycket viktig roll i mobilserandet av dem som står upp för en generös flyktingpolitik men som inte blundar för att ta i tur med de problem som finns på området. De extrema krafterna ska inte ta patent på integrationsfrågorna. Kurz har arbetat fram reformer som har underlättat en snabb omställning till arbetsmarknaden för nyanlända och har varit tydlig med poängtera att språktest måste till för att underlätta en lyckad integration i det österrikiska samhället. Därtill har han tagit intiativ till dialogfora med företrädare för religiösa samfund, eftersom även civilsamhället spelar en viktig roll i integreringsprocessen. Vid sidan av posten som utrikes- och EU-minister, kommer Kurz även fortsättningsvis vara ansvarig för integrationsfrågorna, vilket är mycket glädjande. Kurz’ företrädare på utrikesministerposten, Michael Spindelegger, partiledare för ÖVP, blir nu istället finansminister och vicekansler. Förbundskansler Werner Faymann (SPÖ) sitter kvar på sin post.

Kristdemokratiska ungdomsförbundet önskar CDU, CSU och ÖVP lycka till i arbetet som ligger framför och vill återigen tacka respektive ungdomsförbund för gästfriheten ni visade oss i era valrörelser!

Carl Olehäll
Internationella Utskottet

Annonser