Kategoriarkiv: YEPP

YEPP Council i Budapest

Under föregående helg fanns Martin Hallander och jag på plats på YEPP Council i Budapest. Tillställningen arrangerades av Fidelitas och IKSZ, vars moderpartier styr Ungern tillsammans i en koalitionsregering.

12788733_10153457417302965_1920227894_oYEPP

Kristdemokraterna och Moderaterna tillhör samma europeiska samarbetsorganisation, som kallas European People’s Party (EPP). EPP:s partigrupp är den största i Europaparlamentet och samlar kristdemokratiska och (proeuropeiska) konservativa partier från ett 40-tal länder. YEPP är EPP:s ungdomsförbund och antar ett antal councils varje år, dit medlemsorganisationerna, däribland KDU och MUF, får skicka in resolutioner som vi fattar beslut om.

Vissa av resolutionerna är väldigt bra. Fidelitas skrev en resolution som handlade om situationen för förföljda kristna i Mellanöstern. Lars Adaktusson (KD) har drivit igenom i Europaparlamentet att förföljelserna måste erkännas vara ett folkmord som kräver ingripande utifrån, i enlighet med principen R2P. Detta är något även YEPP står bakom nu, tack vare resolutionen som röstades igenom.

12771687_10153879245675731_3697095377121459281_o

Nordens delegater på YEPP Council i Budapest

Andra resolutioner är mindre bra, särskilt de som vill ge Bryssel mer att säga till om i frågor som de borde hålla sig undan från. Då är det tur att KDU finns på plats för att förhindra att det blir verklighet. Vi vill att EU ska vara ett komplement till medlemsstaterna, som finns till för att lösa de frågor som inte kan lösas på lägre nivåer. En sådan fråga är den gemensamma flyktingpolitiken. KDU medverkade till att oeniga parter kunde enas kring en kompromiss som berörde allt från kvoter till interna gränskontroller.

Det var allt från mig för den här gången. Vi hörs!

Carl Olehäll
Internationella utskottet

Annonser

YEPP Council of Presidents i Aten

Under den gångna långhelgen samlades 120 unga ledare från 40 länder i den grekiska huvudstaden för att diskutera, debattera och ingjuta ny kraft i den kristdemokratiska och konservativa rörelsen i Europa. Värdar för mötet var ONNED, som är det regerande högerpartiet Ny demokratis ungdomsförbund. KDU representerades av Carl och Lovisa-Teolinda. Skuggminister Sara Skyttedal och MUF:s nytillträdde förbundsordförande Rasmus Törnblom fick avboka sina biljetter i sista stund med anledning av budgetkäbblet här hemma.

YEPP 1

Det genomgående temat för mötet var ”For Startups”. En ”startup” är ett nystartat företag i expansionsfasen med höga ambitioner, som önskar fylla ett tomrum på marknaden, men som saknar kapital. Begreppet är så gott som okänt i Sverige, medan det i andra länder är väl myntat. Detta gäller inte minst i Grekland, som sakta men säkert håller på att resa sig ur krisen tack vare ett tydligt politiskt fokus på nyföretagande bland ungdomar. Under dessa dagar har vi träffat framgångsrika unga grekiska startup-entreprenörer som har delat med sig av sina erfarenheter. Även premiärminister Antonis Samaras, som besökte oss under lördagens session i det anrika palatset Zappeion, framhöll gång på gång vikten av att underlätta för startups och uppmuntra kreativa idéer för att komma till bukt med ungdomsarbetslösheten. YEPP fattade därefter beslut om att anta ett detaljerat dokument om startups; hur vi som politiker kan stödja dessa positiva intiativ utan att de blir styrda och utan att de riskerar att hämmas av onödig byråkrati. Innehållet som sådant är väldigt bra.

YEPP Zappeion

Utöver detta tog vi ställning till sammanlagt tolv resolutioner från YEPP:s olika medlemsorganisationer. Den kanske viktigaste av dessa behandlade situationen i Ukraina och presenterades av våra vänner i Batkivshchyna Moloda och Democratic Alliance. På bilden nedan finns en lista över de att-satser som antogs när motionen bifölls av mötet. Punkterna 4 och 7 är de som av naturliga skäl sticker ut mest. För oss i KDU är det mycket glädjande att YEPP nu mycket tydligt har slagit fast att Ukraina hör hemma i NATO och att det är vårt gemensamma ansvar att bereda landet en väg mot fullt medlemskap.

YEPP Ukraina-resolution

Nästa YEPP Council kommer äga rum i Zagreb i mars och därefter väntar YEPP Congress i Porto i maj. På återseende till dess.

Carl Olehäll
Internationella utskottet

Lovisa-Teolinda Pettersson
Distriktsordförande Örebro län

YEPP Summer School 2014

Långhelgen 17-20 juli närvarade KDU vid YEPP Summer School i Klaipėda, Litauen.
KDU skickade en delegation bestående av Sara Skyttedal (vice president i YEPP), samt Carl Olehäll och Jacob Haendler i egenskap av deltagare. Medarrangörer till helgen var Konrad-Adenauer-Stiftung, JKD (Litauens motsvarighet till KDU) och Educatio. Sammanträdet skiljde sig mycket från andra YEPP-möten där politiska beslut fattas. Denna helg var mer till för diskussion, fördjupning och lärande angående EU-frågor. Det låga deltagarantalet möjliggjorde en intimare och mer interaktiv debatt kring ämnena som behandlades under helgen. I centrum stod säkerhetspolitik, valutasamarbetet och lärdomar ifrån EP-valet.

YEPP1

Krisen i östra Ukraina blev självklart en viktig punkt under helgen. Vilket ansvar har EU att hjälpa ett land som inte är med i unionen? Har sanktionerna emot Ryssland verkligen någon effekt? Hur ska EU bemöta den ryska propagandan? Ett intressant perspektiv som togs med i diskussionen kring relationen till Ryssland var energipolitiken. Det var glädjande att det generellt sett fanns en samstämmighet kring att de länder som är beroende av rysk gas måste bygga upp egen energiproduktion för att kunna frigöra sig från ryskt gasmonopol, samt att de länder som inte är beroende av rysk gas inte heller bör göra sig beroende av sådan genom allt för populistiska energilöften om avvecklad kärnkraft inom allt för kort tid.

I diskussionen kring lärdomar ifrån EU-valet togs många ämnen upp. Hur bra är verkligen systemet med toppkandidater till posten som kommissionsordförande? Hur ser vi till att engagera fler människor i Europapolitik? Hur kampanjar man för ett europeiskt parti i ett system med självständiga nationalstater? Den lösningen som ofta angavs kan beskrivas med fyra ord: Mer makt åt EU. Samma tonläge rådde då euron stod på agendan. Bland annat hölls föredrag och diskussioner om Litauens framtid i och med införandet av euron år 2015.
KDU bidrog dock med kontrast. Sara förklarade på ett givande sätt inför delegaterna varför Sverige inte bör gå med i euron, och vad vi har att förlora på att gå med. KDU står fast vid att ett EU som försöker göra för mycket, riskerar att bli handlingsförlamat.

Vi hedrade offren för flygolyckan i Ukraina med en tyst minut. Därefter anordnade vi en manifestation till stöd för demokrati i Vitryssland. Det är nu 20 år sedan Aliaksandr Lukasjenko tillträdde som president över Europas sista diktatur. Ni kan läsa mer om manifestationen här: http://youthepp.eu/blog/freedom-belarus

Slutligen vill jag säga att resan bidrog med mycket kunskap. Den blottlade skillnader inom YEPP/EPP-gruppen och att vi faktiskt består av olika partier. Samtidigt visade sig även att vi i många viktiga frågor har en gemensam idé och att vi utgör en stark och viktig kraft på den europapolitiska arenan.

Jacob Haendler

YEPP2

YEPP Council of presidents i Rom

I helgen var KDU representerade på YEPP Presidents Council i Rom av Sara Skyttedal, Michaela Bernhardsson Nylén och undertecknad (Thomas Nordwall), där främst politik om förbättrade villkor för små-och medelstora företag antogs. Några av förslagen motsatta sig KDU eftersom de andas mer politisk makt och en misstro till marknadsekonomins funktioner. Företag behöver mer egenmakt i EU och förbättrade spelregler, inte politiska pekpinnar. Dessa förslag handlade om att flytta upp pengar på EU-nivå till fonder för specifika företagsstöd, garantera lån till låg ränta och nya EU-institutioner. Företag och marknaden skulle må bättre av mindre politiskt inblandning. Det är också viktigt att poängtera att just ”garanterade lån till låg ränta” varit en del i de flesta ekonomiska kriser i världen. Det är något vi från KDU vill vara utan. Men merparten av förslagen som antogs var bra och ett steg i rätt riktning för ett bättre företagsklimat. Med främst minskad byråkrati kan förhoppningsvis små- och medelstora företag få lättare att både starta upp och växa. Vi politiker fick också i uppgift att utveckla en affärsidé som presenterades inför en jury. Perfekt kombination mellan att båda vara företagare och skapa förutsättningar för företagande på samma gång alltså!

Helgen omgavs dock av en bitter eftersmak till följd av det ryska intåget på Ukrainas territorium. Med oss under helgen var en delegation från ukrainska ungdomsförbund, vilket gjorde situation än mer verklig och påtaglig. Av den uppkomna situationen antogs en krisresolution för sanktioner mot Ryssland och ett avståndstagande från deras territoriella kränkningar av ukrainsk mark.

Vi hoppas att helgens beslut leder till förbättringar för företagen. De är en mycket viktigt drivkraft för fler jobb i hela Europa. Men främst hoppas vi att våra ukrainska vänner inte ska behöva utstå den osäkerhet och risk för krig som rysk ockupation innebär.

 

Thomas Nordwall
Ledamot förbundsstyrelsen

YEPP-kongress i Sofia, Bulgarien

Samtidigt som KDU höll riksmöte på Öckerö var det dags för Youth EPPs nionde kongress. På plats från KDU fanns Charlie Weimers, Therèse Molander och Michaela Nylén. Årets kongress hölls i Sofia, Bulgarien och efter ett par timmars flygresa möttes delegationen av strålande sol, värme och drygt 200 delegater från center-right organisationer från hela Europa.

Temat för helgen var Europa 2020 och i krisens spår var det ekonomi, arbetslöshet och industrifrämjande som stod på agendan. KDU stod enade tillsammans med de Skandinaviska länderna, Tyskland och Frankrike för att kämpa för att problemen ska lösas genom mer handel och den fria marknaden istället för med artificiella jobb skapade genom Europeiska skattepengar. Linjen är enkel och rak: Tyskland och andra starka länder ska inte behöva betala för att vissa europeiska länder inte sköter sin ekonomi.

Under helgen dök även frågan om en europeisk federation – United States of Europe – upp och KDUs budskap är ett tydligt nej. EU är ett freds och frihandelsprojekt, ett projekt där länder frivilligt väljer att samarbeta i vissa frågor och ett projekt där unionens makt över medlemsstaterna måste begränsas. Med en federation blir det svårt.

Frågan om en federation ska behandlas ytterligare på kommance council meeting men trots stora oenigheter mellan de nordiska organisationerna och övriga medlemsorganisationer (till de nordiska räknas även Tyskland och i viss mån Frankrike) rådde en god stämning mellan samtliga närvarande och vi som var på plats kunde konstatera att respekten för KDU var stor. Trots att vi är en av de mindre medlemsorganisationerna har vi mycket att säga till om och blir lyssnade på: vi är kända för att stå upp för vad vi tycker, driva en konsekvent linje och vara pålitliga. Både när det kommer till våra åsikter men framför allt för att när vi lovar något så håller vi det.

Denna repsekt för KDU och det goda arbete som Sara Skyttedal gjort under sina år i YEPP lade en bra grund för att Sara skulle kunna väljas in som vice president i YEPP utan att vara på plats i Sofia. Tillsammans med Juha-Pekka Nurvala från de finska Moderaterna kommer hon att representera Skandinavien i YEPPs styrelse.

Kongressen innebar även ett byte av ordförande, Csaba Dömötör, har gjort ett otroligt jobb i YEPP men meddelade i sitt avslutstal att han ska avsluta sitt livs största äventyr som YEPP-ordförande för att ta sig an ett ännu större: att bli pappa. Till ny YEPP-ordförande valdes Konstantinos Kyranakis från Grekland vars dröm är att Europas ungdomar ska älska politik och att känslan som präglar YEPP – att vara en del av ett enat Europa – ska kännas ända ner i medlemsorganisationernas lokalavdelningar.

Under Kostantinos ledarskap kommer YEPP att möta stora utmaningar: Europa är mer splittrat än någonsin och ska samtidigt gå till Europaparlamentsval. Ungdomsarbetslösheten ligger på 30% och länder som Storbrittanien funderar på att lämna unionen. Det kommer med högsta sannolikhet att bli två spännande och aktiva år innan nästa YEPP-kongress äger rum.

Under dessa år kommer ni att kunna följa KDUs arbete här på bloggen men även på YEPPs hemsida youthepp.eu och i YEPP-tidningen Podium.

KDUs delegation bestående av Michaela Nylén, Therèse Molander och Charlie Weimers

Image

Den kristdemokratiska delegationen från Skandinavien: KDU (Sverige), KrFu (Norge), KDN (Finland) och Cura (Danmark)

Image

Princeton European Youth Parliament

Den 6-9 december arrangeras Princeton European Youth Parliament på Princeton University, New Jersey. Under fyra dagar diskuterar delegater från Princeton University och de europeiska politiska partierna ett antal politiska ämnen. KDU representeras av Therese Molander.

Vi är nu inne på dag tre och har precis presenterat våra politiska förslag inför en välrenommerad jury. Förslagen ha tagits fram under hårda diskussioner i arbetsgrupper och Youth EPP har på området ökat entreprenörsskap och antal start-ups bland annat föreslagit att EU ska instifta ett pris för unga entreprenör samt uppmuntra medlemsländerna att ta efter Sverige när det gäller entreprenörsskap i skolan och skapa projekt som liknar Ung Företagsamhet.

20121208-161413.jpg

Taggad , , ,

Rapport från YEPP Study Days

Den 14-17 november genomfördes YEPP Study Days i Bryssel. YEPP (Youth of the European People’s Party) är, som namnet antyder, EPP:s ungdomsförbund, som är det största partiet i Europaparlamentet och en bred kristdemokratisk europeisk paraplyorganisation. Från KDU medverkade undertecknad och Johanna Patricius. Även Sara Skyttedal, som är vice ordförande i YEPP, fanns på plats. Under vistelsen besökte vi Europaparlamentet och EPP:s högkvarter, där vi fick lyssna till entusiasmerande tal och intressanta föredrag. Så här några dagar efter hemkomsten tänker jag dela med mig av mina tankar från mötet med den kontinentala kristdemokratin.

I Sverige är jag van vid att vara ganska ensam med mina åsikter. Alla tycker inte som jag och det är jag väl medveten om. Därför kändes det märkligt, ja nästan förtjusande, att jag i en europeisk kontext anses vara ”mainstream”. Faktum är att jag nästan kände mig som en sosse, då jag såg mig själv försvara socialistiska experiment, som Systembolagets monopol, inför mina förbryllade och nyfikna kollegor – att vi svenskar är så beroende av staten att vi inte kan anförtros egenmakt. Systembolaget blir där ett nödvändigt ont för att hålla alkoholproblemen nere. Tacka vet jag Europa och den europeiska dryckeskulturen, där man kan ta en bira till maten och sedan vara nöjd med det – inte som i Sverige, där folk blir stupfulla de få gånger vi dricker. Jag är samtidigt mycket glad över att frågan togs upp. Om det är någonstans där det är bra att det förs en samhällskritisk borgerlig idédebatt, så är det i maktens korridorer i Bryssel. Besöket gav mig mersmak och jag hoppas att KDU kan bidra till att påverka politiken, både inom Kristdemokraterna och i Sverige som land, till att bli mer kontinentalt europeiskt orienterad och bejakande till utbyte mellan svenskar och andra européer.

Den 1 juli 2013 kommer Kroatien att upptas som den 28:e medlemmen av den europeiska familjen. Det var mycket givande att samtala med mina kroatiska kollegor och höra dem berätta om vad EU-medlemskapet kommer att betyda för Kroatien som nation, i termer av välstånd, stabilitet och utveckling. Efter många år av påtvingad socialism och seglivade gränstvister med grannlandet Slovenien, tar landet nu steget ut på den europeiska plattformen och ges möjlighet till att påverka den europeiska agendan. Även om EU inte kommer kunna lösa alla problem, så ses inträdet som en stor möjlighet för Kroatien.

På plats i Bryssel fanns även andra ungdomsförbund från länder som inte är medlemmar i EU. Bland dessa organisationer finns norska KrFU, som motsätter sig EU-medlemskap. I en tid där EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso påstår att ökad federalism kommer att vara lösningen på Europas alla problem, tycker jag att norrmännens överväganden är mycket sunda. EU ser ut att svälla över. De personer från Baltikum som jag pratade med uttryckte samma oro, med minnet av obefintligt nationellt självbestämmande under sovjettiden i färskt minne i den nationella folksjälen.

Den Europeiska Unionen står, enligt mig, inför två viktiga vägskäl, två ödesfrågor i det formativa politiska läge som just nu råder i Europa; frågan om mellanstatlighet och frågan om överstatlighet:

1. Fortsätt på den inslagna vägen, där EU strävar efter att på mellanstatlig grund välkomna in Europas unga demokratier i värmen. Murar och barriärer som tidigare delade vår världsdel mitt i tu är borta, för alltid! Vi följer Kroatiens väg mot väst med tillförsikt och hoppas att vi snart kan släppa in länder som Albanien och Ukraina – vilka båda närvarade på konferensen – i den europeiska gemenskapen. Dörren bör stå på glänt mot fredsälskande länder som respekterar mänskliga fri- och rättigheter. Mot denna bakgrund ser jag det som mycket avlägset att Turkiet blir medlem i EU. Landet har många strukturella problem kvar att lösa, inte minst åtaganden mot diskriminering och uteblivet erkännande av etniska minoriteter och kristna, innan ett medlemskap kan bli aktuellt. Det är således bra att EU-medlemskapet inte blir godtyckligt eller en följd av politisk realism, utan istället blir förbehållet länder som står på ett stabilt demokratiskt golv, byggt ovanpå en solid europeisk värdegrund.

2. Överge den inslagna vägen, där ökad överstatlighet gör att EU utvecklas mot en federal superstat, i syfte att rädda euron och kortsiktigt rädda ansiktet på EU:s ledarskikt. Det går inte att rädda ett felkonstruerat bygge genom att hälla mer väldoftande olja på elden. Här krävs långsiktighet från Europas kristdemokratiska ledare. EU bör utformas utefter den kristdemokratiska värdegrunden, där subsidiaritet ska vara ledordet, dvs. att beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. EU ska understödja undernivåerna och inte vara en byråkratisk världspolis. Familjen vet bäst om hur föräldraförsäkringen ska delas mellan mamma och pappa, kommunen vet bäst om hur mycket snöröjningen ska kosta, staten vet bäst om hur finans- och penningpolitik ska komplettera varandra – för att inte tala om vilken rovdjurspolitik som bör föras. EU:s funktion blir därför att ta hand om de gränsöverskridande frågor som fria stater måste lösa tillsammans, utan att för den sakens skull göra avkall på sin suveränitet – frågor gällande miljöfarliga utsläpp, migration, integration och den fria rörligheten mellan länder. Om EU kan hålla sig till detta, utan att klåfingrigt lägga sig i beslut som familjen, kommunen och staten bättre kan sköta själva, först då ges Europas befolkning möjlighet till att leva i naturligt samförstånd, utan påtryckningar från högre ort. Först då tror jag att Norge gör rätt i att gå med i EU.

Låt oss vara uthålliga och ihärdiga i vår kamp för ett mellanstatligt EU, utan överstatlighet! Låt oss kämpa för svensk suveränitet och mot inskränkningar av familjers makt! Låt oss uppmuntra ett småskaligt och måttfullt samarbete! EU måste bejaka detta och inte utvecklas till ett nytt imperium. Om detta ”worst-case scenario” inträffar bör det inte finnas några konstitutionella hinder för Sverige att lämna EU, en fråga som KDU driver sedan riksmötet 2012.

Jag ser emellertid positivt på framtiden. Med så många kompetenta unga politiker som YEPP har, så står den kontinentala kristdemokratin redo för de kommande utmaningar som väntar i morgondagens Europa. I YEPP samlas män och kvinnor från öst och väst, som tillsammans verkar för att forma framtidens Europa i en småskalig riktning. Det kalla kriget är slut! Glöm gamla deviser som ”Ich bin ein Berliner”. Hädanefter är det Christer Sjögrens halvmesyr från Melodifestivalen 2008 som utgör en brinnande fackla som lyser upp vägen för oss europeiska kristdemokrater, in i framtiden: Yepp, I love Europe!

Carl Olehäll

Taggad , , , ,

YEPP Council Meeting i Madrid

Igår inleddes YEPP Council Meeting i Madrid. Mötet öppnades med en privat visning av Santiago Bernabeu (Real Madrids hemarena) och idag fortsätter programmet med rundabordsamtal. Det som alla pratar om är eurokrisen och huruvida samt i vilken utsträckning EU-länderna solidariskt ska hjälpa varandra.

Imorgon inleds debatterna om helgens resolutioner och i KDU är vi beredda att kämpa för att EU inte ska reglera familjepolitiken och för att vi inte ska lagstifta om kvotering i bolagsstyrelser.

/Therese Molander

På bilden: Ida från KRFU, Therese från KDU, President of Real Madrid, Arba från Muf och Maria från Unge Hoyre

20120928-100532.jpg

Så nära men ändå så långt borta…

Efter en vecka på Cypern men stekande sol, isande air-condition och dålig åtgång till internet så står det klart att detta är saker som egentligen inte spelar någon roll.

Temat för YEPP:s summer school var ”A new beginning in the Arab world.” Ett tema som är aktuellt, men ändå främmande. Ett tema som jag kan tala om tills jag blir blå men som jag ändå aldrig kommer att kunna förstå till 100 %. För jag kommer från ett land som har haft fred och varit neutrala i över 200 år. Det är därför det kan vara så enkelt att blunda för vad som faktiskt pågår i övriga Europa. Man antar att skillnaden inte kommer att vara så stor och att alla länder kommer vara på samma nivå och brottas med samma problem. Men så är det inte.

Jag tror att detta var det som förvånade mig mest. Jag har aldrig sett Sverige som en förebild. Jag har enbart sett problemen som vi har i landet och klagat på dem. I många fall så är detta problem som verkar ganska små i jämförelse med hur situationen ser ut i flera andra EU-länder. Vi pratar om procentsatser med sänkt skatt och de brottas med en regering som begår grova lagbrott. Vi pratar om hur räntan har gått upp och de vågar inte ha sina pengar på banken.

Det finns länder i Europa som kämpar med problem som vi inte ens vet existerar i vår världsdel. Därför är den här typen av utbyten väldigt viktiga. Det är inte bara så att jag kom hem med en större förståelse för den Arabiska våren, jag har även en mycket större inblick i hur situationen ser ut i andra länder i Europa.

Jag har fått ovärderlig kunskap som man inte kan läsa sig till i tidningar och jag har mött människor som inspirerar till att fortsätta kämpa, hur små mina problem än må vara.

 

/Anna Theodossiou

Sommar, Sol & Seminarier

YEPPs Summer school 2012 på Cypern kan summeras som en intressant och lärorik tillställning, givetvis med inslag av möten med nya synsätt och kulturer. Under ett flertal seminarier med kunniga talare har frågor om situationen i arabländerna svarats på utifrån olika perspektiv. Exempel på talare var representanter från NGOs på Cypern, International Republican Institute, utrikesdepartementet och Laiki Bank. Vi fick även tillfälle att lyssna till ambassadörer från Egypten och Libyen samt representant för Tunisien, vilka tog emot och besvarade våra frågor med största intresse.

Förutom att lyssna till talare fick vi som deltagare tillfälle att på ett interaktivt sätt delta i debatter och diskussioner. I enlighet med Westminstermodellen (lagstiftningsmakt som karaktäriseras av ett enkammarsystem och tvåpartisystem) tog vi ställning till frågor som berörde EUs agerande i specifika situationer. Genom att debattera för vårt ställningstagande var målet att vinna över så många deltagare som möjligt på vår sida.

Vid några tillfällen tog vi oss ut från våra konferensrum med air-condition för att i 35 grader manifestera utanför Syriens ambassad samt även för att besöka den gräns som skiljer åt grek-cyprioterna och turk-cyprioterna.

Allt som allt har tillställningen varit väldigt givande och på alla sätt trevlig!

Marielle Edström

Annonser