Kategoriarkiv: UNR

UNR:s session 2016

Idag avslutades Ungdomens Nordiska råds (UNR) årliga session i Köpenhamn. Det har varit fina dagar med många kloka beslut här på Christiansborg.

kdun-trappan

Delegationen för Kristdemokratisk Ungdom i Norden (KDUN)

Till ny president för UNR valdes Espen Krogh från Konservativ Ungdom i Danmark efter en god match med Albin Arleskär från svenska Grön ungdom.

Juho Jääskeläinen från KD Nuoret/Unga i Finland valdes till ny presidieledamot, där han efterträder undertecknad som KDUN:s representant. Till ersättare valdes Aksel Berg från Ung fyri Miðflokkin på Färöarna.

kdun-stafett

Aksel Berg och Juho Jääskeläinen tillsammans med undertecknad

Det har varit en stor ära att representera Nordens unga kristdemokrater i presidiet under året som har gått. Jag vill tacka mina kollegor för ett gott samarbete och önska det nya presidiet lycka till i det fortsatta arbetet.

Carl Olehäll
Internationella utskottet

Annonser

W/ UNR och Nordiska rådet i Sveriges riksdag

Stockholm har visat sig från sin bästa sida (soligaste åtminstone) under de senaste dagarna. Själv har jag mest suttit inomhus. I dagarna har nämligen Ungdomens Nordiska råd (UNR) och Nordiska rådet varit på besök i stan.

unr_sthlm

Så ett mindre roligt konstaterande: Finland har under de senaste veckorna skakats av ett mord med nazistiska förtecken. 28-årige Jimi Karttunen misshandlades till döds på öppen gata i Helsingfors av nynazister från Finska motståndsrörelsen. I landet har det hållits flera manifestationer mot politiskt våld och för yttrandefrihet. Vi i UNR har därför enats om ett uttalande på detta tema, där vi kräver ett tydligt ledarskap mot de krafter som använder våld som ett politiskt vapen. Detta uttalande finns att läsa här.

I måndags fick vi lyssna till en intressant paneldiskussion om Norden som en samlad ekonomi. I de nordiska länderna bor det sammantaget 25 miljoner människor som alla verkar på denna marknad. Norden är faktiskt världens tolfte största ekonomi, om man slår samman de enskilda ländernas BNP. Nordens betydelse som en stark aktör i världsekonomin lär öka under de kommande åren.

annika_soder

Kabinettssekreterare Annika Söder (S) i panelen

I mitt utskott har jag lagt fram en UNR-resolution på temat demokratisk digitalisering. Det är viktigt att den personliga integriteten värnas när känsliga uppgifter blir lagrade på digitala plattformar. Du kan läsa texten i sin helhet på den här länken. Resolutionen togs emot väl i utskottet och det är ju alltid roligt.

Peace out,

Carl Olehäll
Internationella utskottet

Fotbollsfeber på Färöarna

Som aktiv i Internationella utskottet har jag ofta hamnat på märkliga platser. Jag har sovit på märkliga ställen, ätit märkliga maträtter och debatterat de mest märkliga saker. Min senaste resa var dock ingen märklig tillställning. Jag har haft tre väldigt trevliga dagar tillsammans med Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling på natursköna Färöarna.

21

Vi träffade utrikesminister Poul Michelsen, samtalade med lagtingets näringsutskott och åt middag i världens äldsta träbostad, från 1000-talet. Vi besökte arbetsgivarorganisationen och turistrådet. Vi lärde oss varför elproduktionen på Färöarna är så effektiv och varför arbetslösheten är så låg. Ja, kort och gott går det att konstatera att näringslivet i landet mår bra och detta märktes tydligt under vår vistelse där.

Och bäst av allt (beroende på vem man frågar): Vi trotsade vädret och hejade fram Island till kvartsfinal i Fotbolls-EM. Svallvågorna från Larsur Lagerbäckurs framgångar har visserligen nått längre än till Färöarna, men det råder inget tvivel om att temperaturen är högre uti kroppen på dessa longituder.

34

På Färöarna lever människor nära naturen. Det är just därför företagsklimatet är så gott och investeringsgraden så hög. Rätten att nyttja och förvalta naturresurser har gjort det färöiska samhället välmående och byggt upp en stabil grund för näringsliv och civilsamhälle. Denna rätt måste försvaras. Den är nämligen hotad, i det här fallet av miljörättsaktivister som motsätter sig Färöarnas rätt att bedriva småskalig fångst av grindvalar för icke-kommersiella syften.

Med anledning av detta skrev jag en debattartikel tillsammans med alla de sju politiska ungdoms-förbunden på Färöarna, som går att läsa här, om att Ungdomens Nordiska råd står bakom färingarnas krav på goda villkor för fångsten. KDU:s systerförbund Ung fyri Miðflokkin har lagt ner mycket tid på att artikeln skulle bli så bra som möjligt.

Ett enigt utskott ställde sig bakom artikeln. Det bådar gott inför framtiden; inte bara för lokalbefolkningen på Färöarna, utan även för ungdomars möjlighet att göra skillnad i politiken. Gå med i KDU och engagera dig i internationella frågor. Vem vet var du kommer hamna härnäst?

56

Carl Olehäll
Internationella utskottet

Rapport från UNR och Nordiska rådet i Oslo

Den 17 april sammanträdde presidiet för Ungdomens Nordiska råd (UNR) i Oslo. Dagordningen var späckad och vi fattade många kloka beslut, bland annat om en kommunikationsplattform som ni snart får se mer av. Jag tror att många KDU:are kommer känna igen sig, om vi säger så.

Vi enades om ett uttalande, om förtroendet för politiker, som finns tillgängligt på den här länken. Jag kommer att komma tillbaka till den frågan i slutet av den här bloggposten.

Stortinget

Dagen därpå besökte vi utställningen på 22 juli-senteret i regeringskvarteret, som sattes upp till minne av offren för terrorattentaten i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011. Det var en känslosam påminnelse om att vi aldrig får ta vår demokrati för given. Resten av dagen och dagen därpå ägnades åt partigrupps- och utskottsarbete, ett antal(!) seminarier om vikten av en välfungerande järnvägslinje mellan Oslo och Göteborg, samt en avslutande minisession. Allt detta skedde i det vackra norska parlamentet, Stortinget.

I Nordiska rådet bevakar jag Utskottet för tillväxt och utveckling för UNR:s del. När vi senast träffades i januari diskuterades frågan om ID-kontroller i Öresundsregionen flitigt bland politikerna på plats. Det fanns en vilja och en ambition hos våra folkvalda att göra sitt yttersta för att underlätta för arbetspendling och fritidsresande. De insåg allvaret i situationen och ville arbeta för att lösa problemen. ID-kontrollerna sågs som en högst temporär lösning som snart kunde ersättas med något bättre.

Nu har det gått tre månader sedan vi sågs sist. ID-kontrollerna är fortfarande kvar. Läget har inte förbättrats. Det händer inget. Det verkar som att politikerna har gett upp. Detta är givetvis något som UNR inte kan acceptera. I utskottet framförde jag därför en push från oss, att vi förväntar oss att de agerar. Illa kvickt.

UNR i Oslo

UNR:s presidium framför ett känt norskt konstverk

KDU förespråkar gemensamma nordiska gränskontroller mot Tyskland. Det är en av flera tänkbara lösningar för att avlasta mottagningssystemen. Att sätta en klaff på Öresundsbron är inte det. Om vi menar allvar med pratet om en gemensam, stark nordisk arbetsmarknad, måste vi också kunna leverera. Nordens medborgare förtjänar politiker som det är värt att ha förtroende för.

Carl Olehäll
Internationella utskottet

Möten med UNR och Nordiska rådet i Helsingfors

Under de närmast gångna dagarna har jag vistats i den finländska huvudstaden, där Ungdomens Nordiska råd (UNR) på söndagen hade sitt första möte för året, ett trevligt och konstruktivt sådant. Jag har den stora äran att representera Kristdemokratisk ungdom i Norden (KDUN) i UNR:s presidium. I KDUN ingår, förutom KDU, även KrFU från Norge, KDN/KDU från Finland och UFM från Färöarna. Under vårt möte gjorde vi upp planer för det verksamhetsår som vi har framför oss och vi avslutade kvällen med middag och mingel.

UNR bmp

Ungdomens Nordiska råds presidium 2015/16

Under måndagen och tisdagen samlades så Nordiska rådet för seminarier, grupp- och utskottsmöten. Finlands nordiska samarbetsminister Anne Berner (Kesk./C) fanns på plats och svarade på frågor.
Inom Nordiska rådet tillhör Kristdemokraterna den s.k. Mittengruppen, där även liberala, gröna och nordiskt agrara partier ingår. Mittengruppen har nyligen lanserat en valfond som ungdomsförbunden kan ta del av när de hjälper sina systerorganisationer i andra länder med kampanjande. Det här är goda nyheter för KDU, som alltid har eftersträvat goda relationer med våra nordiska vänner och kollegor. På vårt första möte för året låg naturligtvis följande fråga högst på agendan; frågan om en gemensam strategi för hur flyktingsituationen ska kunna hanteras utan att den nordiska samverkansidén äventyras.

Flaggor

Nordiska rådet har ett antal utskott, där parlamentariker från alla medlemsländer slår sina kloka huvuden ihop. UNR har rätt till insynsplatser i alla utskott. Jag representerar UNR i det s.k. Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden (f.d. Näringsutskottet). Det är ett uppdrag som är både spännande och angeläget. På så sätt har vi som ungdomsförbund möjlighet att påverka de viktiga beslut som fattas; hur vi kan underlätta för fler företag att etablera sig runt om i Norden, när de idag begränsas av byråkratiska trösklar. Ett väl samspelt Norden har alla förutsättningar att bli en kraftig tillväxtmotor för en dynamisk arbetsmarknad.
Utskottet har också ansvar för frågor som gäller just den fria rörligheten i Norden, som är en mycket angelägen fråga i tider som denna. Vårt fina samarbete är värt att värna, ja till och med att dö för. Tänk på det.

Carl Olehäll
Internationella utskottet

Möten med Ungdomens Nordiska Råd i Tammerfors

I veckan höll Nordiska Rådet sitt höstmöte i Tammerfors, Finland. Ungdomens Nordiska Råd (UNR) samlades redan på söndagen i Helsingfors för att hålla ett styrelsemöte och hinna mingla med unga politiker i Helsingfors.

På måndagen började Nordiska Rådets möten i Tammerfors, och efter de inledande partigruppsmötena fick vi en presentation av Britt Bohlin där hon presenterade sin förslag för att reformera det Nordiska Rådet. Ett av förslagen var att i framtiden hålla vårmöten på samma plats varje år, och då någonstans i Öresundsregionen. Hon la även fram förslag för att effektivisera beslutsprocessen, vilken idag kan tendera att bli långdragen.

Tisdagen ägnades åt utskottsmöten, och där sitter jag i Kultur och Utbildnings utskottet. Förutom budgeten inför nästa år låg stort fokus också på situationen för barn och unga i norden. Den finska barnombudsmannen kom förbi för att berätta om hur de i Finland arbetar med barns rättigheter.

Nästa möte med Nordiska Rådet är den årliga sessionen som i år kommer att hålla i Stockholm i slutet av oktober. Det kommer även att bli mitt sista möte, då jag efter två år i presidiet för Ungdomens Nordiska Råd kommer att avgå från presidiet.

 

Michaela Bernhardsson Nylén
Internationella Utskottet

Nordiska Rådets möte i Köpenhamn

Under veckan har Nordiska Rådet hållit sitt januari-möte i Köpenhamn. Och självklart var även Ungdomens Nordiska Råd (UNR) på plats. Vi träffades redan på måndagen för att hålla vårt första presidiemöte för det här verksamhetsåret. I år leds UNR av Jacob Esman från DSU (Danmarks Socialdemokratiska Ungdom), och ett av hans fokusområden kommer vara att förnya och förtydliga samarbetet.

Under tisdagen och måndagen var vi med på Nordiska rådets gruppmöten och utskottsmöten. Själv följer jag mittengruppen där Kristdemokraterna är med och representeras av Anders Andersson (riksdagsledamot och ordförande för Nordiska Rådets välfärdsutskott). Jag följer även Kultur och utbildningsutskottet där jag fick möjlighet att hålla en presentation och tala om vad UNR vill se fler satsningar på och passade på att presentera resolutioner som antagits på UNR’s sessioner. Vi vill se en satsning på utbildning men även ett ökat fokus på frågor som rör upphovsrätten, då många gränshinder återstår på dessa områden.

 

Michaela Bernhardsson Nylén
Internationella utskottet

Ungdomens Nordiska Råd i Kosovo

I helgen (29/11-1/12) besökte jag Pristina, huvudstaden i Kosovo för att representera Ungdomens Nordiska Råd (UNR). Vi var inbjudna av Igman Initiativ Youth Forum för att presentera UNR, den nordiska samarbetsmodellen och förslag på framtida samarbeten på en konferens med unga aktiva från NGO’s i området. Konferensen anordnades i samarbete med den norska ambassaden i Kosovo, och en av talarna var den norska ambassadören, Jan Braathu, som talade mycket om vår nordiska historia och hur vi trots många konflikter idag har ett utbrett samarbete.

Under eftermiddagen fick jag chans att presentera UNR och våra tankar kring samarbeten med NGO’s från trakten. Att arbeta med NGO’s och civilsamhället är nytt för oss i UNR då vi mest vänder oss till politiska ungdomsförbund. Efter min presentation ledde jag även en workshop där vi diskuterade mer praktiskt hur man kunde använda sig av den nordiska modellen och arbetade fram olika förslag på framtida samarbeten.

Överlag var det en väldigt spännande resa. Kosovo är Europas yngsta nation, de utropade sin självständighet 2008 och är ännu bara erkända av strax över 100 stater. Man märker även av kriget och spåren det har satt. Nästan alla ungdomar vi träffade berättade om hur de tvingades att fly och om släktingar som försvunnit i kriget. De flesta verkar dock ha stort framtidshopp.

Michaela Bernhardsson Nylén
Internationella Utskottet
KDUN’s representant i Ungdomens Nordiska Råd

Session med Ungdomens Nordiska Råd

Under helgen så höll Ungdomens Nordiska Råd (UNR) sin årliga session i Oslo. Över 80 unga aktiva från de fem nordiska länderna och de självstyrande områdena samlades i Stortinget (den norska riksdagen) för att diskutera, debattera och välja nytt presidium (och ny president).

Vi började redan på fredagen med ett seminarium på temat Arktis, vi hade bjudit in Agust por Arnasson, professor på Akureyris Universitet och Kim Falck Petersen från den Grönländska representationen i Danmark att hålla föredrag. Seminariet avslutades med en paneldebatt där även Truls Gulowsen, ledare för norska Greenpeace och Roger Pedersen från Norsk olje og gas. Det blev många frågor kring miljö och hållbar utveckling och det blev en fantastiskt bra diskussion. Fredagen avslutades med en cocktail mottagning på Rådhuset i Oslo, där vi även fick en guidad rundtur.

Under lördagen och söndagen så behandlade vi de resolutioner som kommit in, först gick vi igenom dem i arbetsgrupper för att sen rösta om dem i plenum. Jag var själv med och ledde arbetsgruppen som hade hand om resolutioner rörande välfärd och ekonomisk politik vilket var väldigt spännande. Bland annat diskuterades Europeiska sanktioner mot Färöarna, avlyssning och en bärkraftig välfärd i Norden, den senare en resolution som var inlämnad av KrFU.

En av de största punkterna under helgen var presidentvalet, där vi hade två kandidater. Jakob Esman från DSU och Johanna Lönn från LUF. Under lördagens middag anordnade jag därför en utfrågning av våra två kandidater där de fick presentera sig själva och sitt engagemang för Norden. De fick även svara på en del frågor från publiken. Bland annat fick de frågan: Om du var i en båt, mitt ute i Atlanten och träffar på tre personer i sjönöd, en ålänning, en färöing och en grönlänning. Vem skulle du rädda? Johanna som är sjuksköterska förklarade att hon ville rädda alla, hennes jobb är att rädda liv, medans Jakob gick på den mer praktiska linjen och ville rädda grönlänning. De var ju trots allt närmast Grönland, och då kunde han ju bli hembjuden på en kopp kaffe efteråt.
Det svaret gick tydligen hem, för under söndagen vann Jakob presidentvalet med enbart en rösts skillnad (53 röster till Jakob, 52 till Johanna).
Vi valde även ett nytt presidium och där kommer jag fortsätta att representera KDUN som ordinarie ledamot, och Astrid-Therese Theisen från KrFU är ersättare. Jag kommer även att fortsätta att ha ansvar för att följa Nordiska Rådets Kultur och Utbildningsutskott.

Det har varit en otroligt rolig och spännande session och jag ser fram emot att få fortsätta jobba med de nordiska frågorna det kommande året.

Michaela Bernhardsson Nylén
Internationella Utskottet

IMG_3306

Paneldebatt under Arktis seminariet. Från vänster: Roger Pedersen (Norsk olje og gas), Agust Arnasson (Akureyris Universitet), Kim Falck Petersen (Grönlands representation i Danmark) och Truls Gulowsen (Greenpeace).

IMG_3337

Marit Nybakk, Nordiska Rådets president.

IMG_3347

Utskottsarbete. Här diskuteras resolutioner som handlar om välfärd och ekonomi.

Möte med Ungdomens Nordiska Råd på Färöarna

Under veckan så har Ungdomens Nordiska Råd (UNR) och Nordiska Rådet hållit möten på Färöarna. Jag reste dit ett par dagar tidigare för att få tid att se lite av öarna. Färöarna har ett fantastiskt och väldigt dramatiskt landskap, med väldigt många får. Enligt ortsborna själva var det ett tag tal om att filma sagan om ringen där.

På söndag kvällen så anordnade UNR ett mingel inne i Torshavn, där fick vi möjlighet att träffa och samtala med unga politiker på ön. Ett ämne som alltid kommer upp är fisket. På Färöarna är man extremt upprörda över vissa EU-regleringar som påverkar dem negativt. På den förra UNR sessionen i Finland hade alla ungdomsförbunden gjort gemensam sak och skrivit en resolution angående fisket, när denna röstades igenom gjorde alla de norska ungdomsförbunden gemensam sak och reserverade sig mot beslutet. Då vi befann oss på Färöarna, och vi värnar om det nordiska samarbetet, bestämde vi (UNR’s presidium) att skriva ett uttalande om fiskepolitiken.

Under måndagen höll UNR presidiemöte, då vi dels kom med vårt uttalande. Annars gick mycket tid åt att diskutera den kommande sessionen i Oslo som kommer att inledas med ett seminarium på temat Arktis. Vi hade även möte med Mittengruppen i Nordiska Rådet under måndagen. Där vi fick en dragning om Färöisk energipolitik. Annars var den största punkten diskussionen rörande en nordisk hälsounion. Under tisdagen fortsatte mittengruppens möte, men det var även dags för utskottsmöten och där sitter jag i Kultur och utbildningsutskottet. På deras agenda stod dels presentationer av bl.a Jón Torfi Jonasson som pratade nätverksuppbyggda tankesmedjor, och diskussioner kring upphovsrätt och media.

Tisdagen avslutades med en gemensam middag med uppträdanden av bl.a en Färöisk ungdomskör och en folkdansgrupp vilket var väldigt roligt att se.

 

Michaela Bernhardsson Nylén
Internationella utskottet och KDUN’s representant i UNR presidiet

bilde[1]

UNR’s representanter i mittengruppen. Silja Borgarsdottir Sandelin (ordförande för UNR), Nils Ramsoy, Johanna Lönn och Michaela Bernhardsson Nylén

Annonser